Μενού

Καθημερινά

Mενού 24 γεύσεων

47 €/άτομο

(χωρίς τα ποτά)

Mενού 14 γεύσεων

37 €/άτομο

(χωρίς τα ποτά)

ή επιλογές a la carte

&

Κυριακή μεσημέρι

Μενού 24 & 14 γεύσεων

36 €/άτομο & 32 €/άτομο

(χωρίς τα ποτά)

ή επιλογές a la carte